Led 7, 2015 - Uncategorized    No Comments

Novoroční projev

Vážení a milí spoluobčané,

rád se s vámi opět setkávám na začátku dalšího nového roku. Tentokrát začnu poněkud zeširoka, celoevropsky. Rok 2014 byl pro obyvatele Evropy velmi bouřlivý na události a, i když si to nepřiznáváme, tyto události zasáhly naši zemi, naše město a vlastně i nás všechny. Svět, ve kterém žijeme, je totiž v současné době tak provázaný, že všechny události cítíme okamžitě a téměř na vlastní kůži. A nemusí to být jen následky výbuchu jaderného reaktoru. Kdo z nás by si ještě před rokem pomyslel, že Evropa bude v tak velkém nebezpečí, jak všichni věříme, snad jen studené války? Kdo z nás by prorokoval, že budeme muset hledět na evropské i světové dějiny s obavami a ostražitostí? Kdo si mohl jen pomyslet, že záchranou pro desítky tisíc uprchlíků před Islámským státem ze Sýrie bude Evropská unie a ne nejbohatší islámské státy, což by mělo jakousi logiku? Kdo z nás by předpokládal, že k častým virózám našeho nejvyššího představitele státu a jeho dokonalé znalosti anglického jazyka se přidá vyjadřování hodné pokladače dlažebních kostek? Nelze předstírat, že nás, obyčejné občany, tyto věci nezajímají, dříve nebo později se tyto události odrazí v životě nás všech.

Ale vraťme se do Rosic. Když jsem před více než čtyřmi lety nastupoval do funkce starosty, říkal jsem si, že vše fungující budu posilovat a vše, co nefunguje, budu měnit. Měl jsem velkou výhodu. S komunální politikou jsem měl již zkušenosti a tak jsem do ní nevlétl jak neřízená střela, ale pěkně s rozvahou. Je totiž příliš jednoduché dělat změny pro efekt a zviditelnění a pak jich později litovat. V horším případě by těchto kroků pak mohli litovat moji následovníci a já si předsevzal, že jim po mém vedení radnice žádní noví kostlivci ze skříní padat nebudou. Je daleko složitější vyčkat, dokonale se zorientovat, najít příčinu problémů, a teprve pak ji odstranit. Je to proces zdlouhavý a ve svém důsledku nepříliš líbivý. Je zapotřebí postupovat koncepčně s výhledem do budoucnosti. Dnes možná některé mé kroky a rozhodnutí připadají některým lidem podivné, ale věřte mi, že vše je děláno s ohledem na budoucí prosperitu a ke spokojenosti všech občanů našeho krásného města. Pokud má město normálně fungovat, pak jsou tato rozhodnutí nezbytná. Tak jsem postupoval v minulých letech a přesně to budu dělat i v letech příštích. Na tyto věci nemohu být samozřejmě sám. Musím kolem sebe mít lidi, kteří jsou schopni a ochotni vést naše město bez ohledu na svůj osobní prospěch, nebo dokonce ve prospěch někoho v pozadí, který jen tahá za nitky svých kašpárků. Musím vědět, že to, co dělám, je z pohledu vás spoluobčanů bráno pozitivně a pokud s mým způsobem vedení radnice přímo nesouhlasíte, pak mi stačí, když s ním alespoň sympatizujete. Protože jsou informace důležité, chtěl bych vás všechny o něco požádat. Dívejte se dobře kolem sebe. Všímejte si dění ve městě a jeho blízkém okolí více než obvykle a o svých pocitech, dojmech i nápadech mi dávejte vědět. Často se totiž stává, že o věcech, které lze jednoduše zlepšit, vedení radnice neví – nemůžeme mít oči všude. Tím můžete všichni pomoci k rozvoji města, k úsporám a popřípadě i korekci některých rozhodnutí vedení města.

O stejně zodpovědný přístup žádám také všechny úředníky, členy zastupitelstva, politické strany a spolky v našem městě. Na kritiku jsem zvyklý, ale přece jen je podivné slyšet z řad současného zastupitelstva, jak hloupé byly a jsou některé mé myšlenky. Je snadné kritizovat odvedenou práci a slibovat, že bude lépe. Sliby světlých zítřků jsme již tu ostatně měli a já jsem rád, že se jich, jak pevně věřím, již nedožiji. Je mnohem těžší skutečně tvořivě pracovat, argumentovat a hledat společnou řeč. Žijeme v době, kdy si nemůžeme luxus vzájemné neshody dovolit. Na radnici nás čeká složitý rok. Naše město musíme udržet bezpečné, čisté, prosperující, ekonomicky zdravé, schopné poskytovat služby všem vrstvám obyvatel a naplňující jejich představy k jejich maximální spokojenosti.

Loňský rok byl pro někoho velmi úspěšný, pro někoho méně. Tak to v životě chodí. Důležité ale je, později zpětným pohledem zjistit, že ten starý rok nebyl zas až tak úplně špatný. Pro mne byl rok 2014 velmi šťastný, já si ho náramně užil, což mi dalo mnoho energie do dalšího období. Moc si přeji, aby těch úspěšných let bylo více. Třeba celá čtyřletka. To nepřeji jen sobě, ale všem mým blízkým a samozřejmě i vám všem. Když k tomu přidám přání pevného zdraví, dobré nálady, dostatku všeho, slušnosti, vzájemné ohleduplnosti a lásky, nebude nám v roce 2015 nic chybět.

Přeji všem klidný a úspěšný nový rok 2015!

 

 

Vložit komentář: