Čvn 11, 2018 - Uncategorized    No Comments

Stavební uzávěra v Rosicích

Při tvorbě nového územního plánu našeho města došlo k tomu, že zhotovitel – firma Koben, zažádala město Rosice, aby vydalo prostřednictvím rozhodnutí rady města stavební uzávěru na lokality Kamínky a Velké díly. Stavební uzávěra by tak znemožnila jakoukoliv výstavbu až do doby, kdy bude vydán a nabude platnosti nový územní plán. Na toto téma napsal svůj komentář i pan Lacina, jehož příspěvek zde cituji:

„Opět je zde zmíněna stavební uzávěra. Usnesení, které zastupitelstvo přijalo, pověřit radu vyhlášením uzávěry je více než podivné. Stavební uzávěru vydává rada města v přenesené působnosti podle stavebního zákona a není mi jasné, jak muže zastupitelstvo úkolovat radu vydáním tohoto rozhodnutí, když rada musí taktéž o každém usnesení rozhodovat hlasováním. Kdo ponese důsledky takového rozhodnutí?“

Vložit komentář: