Čvn 28, 2018 - Uncategorized    2 Comments

Stavební uzávěra v Rosicích

Při tvorbě nového územního plánu našeho města došlo k tomu, že zhotovitel – firma Koben, zažádala město Rosice, aby vydalo prostřednictvím rozhodnutí rady města stavební uzávěru na lokality Kamínky a Velké díly. Stavební uzávěra by tak znemožnila jakoukoliv výstavbu až do doby, kdy bude vydán a nabude platnosti nový územní plán. Na toto téma napsal svůj komentář i pan Lacina, jehož příspěvek zde cituji:

„Opět je zde zmíněna stavební uzávěra. Usnesení, které zastupitelstvo přijalo, pověřit radu vyhlášením uzávěry je více než podivné. Stavební uzávěru vydává rada města v přenesené působnosti podle stavebního zákona a není mi jasné, jak muže zastupitelstvo úkolovat radu vydáním tohoto rozhodnutí, když rada musí taktéž o každém usnesení rozhodovat hlasováním. Kdo ponese důsledky takového rozhodnutí?“

2 Komentářů

 • TRAGEDIE NEBO KOMEDIE?

  V dubnovém zasedání zastupitelstvo rozhodlo a pověřilo radu města vyhlášením stavební uzávěry ve dvou lokalitách Rosic. Při vyhlášení tohoto nezákonného pověření rady zazněla „budovatelská“ hesla: „hasičárnu už máme, tak se o tom už nebavme“, „nemám problém s náhradami, hlavně když to budeme mít hezký“, „paní úřednice nás prosila, oni to potřebujou“, „když máme regulovat, tak regulovat musíme“, apod. Na tuto „aktivitu“ některých zastupitelů reagovali dotčení vlastníci pozemků v těchto lokalitách peticí, kde vyjadřují svůj nesouhlas se stavební uzávěrou. Je s podivem, že se v dnešní době stále nebere ohled na soukromé vlastnictví a rozhoduje se „z pozice moci“. Tuto petici zastupitelům na následujícím zasedání představili zástupci vlastníků pozemků. Dle mého názoru vysvětlili zastupitelům vyčerpávajícím způsobem problematiku stavební uzávěry a položili několik otázek, avšak na tyto jim nebylo odpovězeno. Místo odpovědí na konkrétní dotazy, někteří zastupitelé reagovali podrážděně, že jsou nařčeni z nezákonného jednání a že jde vlastně jen o zahájení diskuse k dané problematice. Jeden ze zastupitelů na mně působil, že je přesvědčen, že stavební uzávěra určitě vyhlášena bude. Jsem zvědavý, kde najde zákonné podmínky pro její vyhlášení a jak donutí radu města k tomuto aktu? Další ze zastupitelů zřejmě nevěděl, o čem na minulém zasedání hlasoval. A tak by se dalo v téhle tragikomedii pokračovat. Doporučuji zhlédnutí posledních dvou přenosů zastupitelstva a udělat si „obrázek“ o kvalitě našich zastupitelů. Dle mého názoru toto měla vyřešit rada v přenesené působnosti a neobracet se na vždy připravené a neomylné zastupitele (některé).

  Petr Lacina

  • Děkuji panu Lacinovi za jeho příspěvek i komentář, kterým hodnotí osobitý přístup některých zastupitelů k problematice vydání stavební uzávěry. Budu velmi rád, když čtenáři blogu nastudují záznamy z jednání dubnového i červnového zastupitelstva, aby si udělali obrázek o zastupitelích, jak doporučuje pan Lacina. Však se blíží volby, tak se každá informace bude občanům hodit.
   Věřím, že se stavební uzávěru ani nepodaří vydat, že rozhodnutí zastupitelstva o uzávěře bude zrevokováno a město tak bude uchráněno od soudních sporů a tahanic, které neskončí pro Město dobře.
   Takže je každému jasné, že já osobně jsem proti stavební uzávěře a tvrdím, že pokud „nařízení“ radě, vydat stavební uzávěru, není protiprávní, pak je přinejmenším rozporuplné a rada je nemusí respektovat. Přesto nám právníci radí, aby bylo vydání stavební uzávěry radou posvěceno. Asi se těší, až budou zastupovat žalující strany a přijdou si ve sporu s Městem na pěkný peníz.
   Stejně tak návrh nového územního plánu považuji za nedokonalý (a to je slabé slovo), ale to se odvíjí již od jeho mizerného zadání. Příště o tom třeba více, až budou vypořádány připomínky.

Vložit komentář: