Kvě 31, 2018 - Uncategorized    2 Comments

Nejen parkování v ulici Pod Ploty

Dobrý den pane starosto,

pokud by městska policie chtěla vyvinou ještě větší iniciativu než doposud, žádám tedy o častější monitorováni vjezdu z ulice Babicka do Bezručovy v obci Zastávka. Neustále se tam parkuje v křižovatce v rozporu s pravidly silničního provozu viz. ust. par.27 zákona č.361/2000 Sb. (1) d., a vznikají tak opakovaně nebezpečné situace.

Druhou věčí je stále nedořešený stav ulice Pod Ploty, kde jsou instalovány celkem 4 zpomalovací prahy a ani jeden není v rozporu z výše uvedenými pravidly označen svislým dopravním značenim a to dopravní značkou A7b – Pozor, zpomalovací práh. Jen Vás chci upozornit, že pokud dojde k poškozeni vozidla např. V zimním období, kdy práh skutečně není vidět, náhrada škody půjde za správcem komunikace. Navíc je tato komunikace vybavena dvěma výhybnami z nichž jedna je trvale obsazena auty parkujícími před domem p. Rybníčka. Prosím o informace, jak by jsme to mohli vyřešit. Děkujeme.

Nová verze textu příspěvku:

Dobrý den, pane starosto, 

 mám jednu záležitost, která se týká tak trochu městské policie Rosice a dvě, které se týkají tak trochu života občanu Rosic ve vyloučené zóně Na Nivkách, jak se o nás říká. Jde o kontrolu parkování ze strany městské policie Rosice a to stání v křižovatce ulic Babická a Bezručova v Zastávce u Brna. Neustále se tam parkuje v křižovatce a znemožňuje se tím plynulé zajetí do ulice Bezručova. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů přitom v Oddíle 1 mluví jasně: (1) Řidič nesmí zastavit a stát: d) na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru „T“ na protější straně vyúsťující pozemní komunikace. Takže to máme námět pro MěPo Rosice, navíc je to jen kousek od ČS Adosa, kde měli dříve pobočku. (humor) 

 

Další věcí, která se možná netýká ani tak Rosic jako Zastávky je chybějící značení na ul. Pod Ploty a to týkající se zpomalovacích prahů – celkem jsou 3ks. Je několik možností jak upravit zpomalovací prahy nabízím dvě z nich. První je před každý zpomalovací práh umístit informativní dopravní značku IP-2. Druhou možností je na začátek těchto prahů umístit dopravní značku A7b – Pozor , zpomalovací práh a pod ní dodatkovou značku E1 s uvedením počtu zpomalovacích prahů. Na ulici Pod ploty není umístěna ani jedna jen je na začátku u ulice Mánesova vztyčena tyčka bez značky – možná je to stožárek na vlajku obce Zastávka. V zimě, když jsou ty prahy zapadané sněhem a někdo to tam nezná může opravdu dojít k poškození vozidla, práh u vjezdu z Mánesové je již na pravé straně viditelně poškozený.  

 Poslední věcí je nutnost zahájit jednání s panem Rybníčkem, který si udělal z výhybny na ulici Pod Ploty parkoviště pro auta zákazníků svého autoservisu, který provozuje a kterou nelze využívat pro míjení vozidel. Toto jednání budete muset vyvolat z obcí Zastávka, jelikož není možné takto tu výhybnu využívat. Navíc, každý kdo používá ke své podnikatelské činnosti obecní či městský pozemek by měl platit pronájem stanovený obecnou vyhláškou, což se zde jistě neděje. 

 Tyto informace budu zaslány též obci Zastávka. 

 Děkujeme mnohokrát za informace, jak by se tato situace dala řešit. 

 jkatoda 

 

2 Komentářů

  • Vážení obyvatelé rosické lokality u Zastávky, vaše upozornění nechám prověřit a pokud bude třeba značky doplníme dle normy. O výsledku budu informovat.

  • Po zveřejnění jsem obdržel ještě jednu rozšířenou verzi příspěvku, tak ji přikládám pod text původního příspěvku.

Vložit komentář: