Led 3, 2018 - Uncategorized    No Comments

Přání do nového roku 2018

Vážení čtenáři blogu, dovolte mi, abych vám všem, a především těm, kteří si najdou i čas na to, aby napsali na tento blog svůj příspěvek nebo komentář, poděkoval a současně popřál hodně zdraví, štěstí, optimismu, lásky, trpělivosti, víry a naděje do nového roku. Víry a naděje ne v lepší časy (ty asi dle slov písně stejně nepřijdou), spíše víry v sebe sama a naděje v lepší a přívětivější vztahy mezi lidmi. Ať se vám daří jak v osobním životě, tak v zaměstnání či podnikání. Věřím, že rok 2018 bude pro nás v Rosicích ještě úspěšnější, než ten, který před několika dny skončil.

Jsem přesvědčen, že se i v novém roce budeme spolu pravidelně – nepravidelně tady na blogu setkávat, i když podle některých z vás píši nesmysly, jsem ironický, někdy i urážející, za hranou a na spoustu věcí mám nestandartní názory. Těším se na vaše podněty i kritická slova, právě kritika, ať již oprávněná či neoprávněná, mi dává další energii, neboť jen tak se mohu dozvědět, co dělám špatně a nutí mne, abych se sem tam i zamyslel. 🙂 Krásné zimní dny všem!

Vložit komentář: