Bře 8, 2017 - Uncategorized    2 Comments

Blokové čištění a zákazové značky

Dobrý den, vážení spoluobčané, pane starosto,

 v těchto dnech (7. 3. 2017) probíhá na území města blokové čištění. Vzhledem k téměř uplynulé zimě se na komunikacích nachází velké množství posypového materiálu a chápu, že je potřeba jej co nejdříve uklidit, aby naše vaše město bylo krásně čisté.

Co mě ale trápí, je má neznalost termínů úklidu jednotlivých komunikací. Ano, lze namítnout, že je to můj problém, nicméně na stránkách města se mi rozpis nepodařilo najít a ani v Rose jsem nic k blokovému čištění nenašel. Tady může leckdo oponovat tím, že před blokovým čištěním jsou rozmístěny příslušné zákazové značky. A právě zde vidím ten největší problém. Značky vyrostou vždy den (možná dva) před úklidem příslušné ulice. Jakožto majitele vozidla, které využívám příležitostně, a které nekontroluji každý den, mě trápí otázka, co se bude dít s vozidlem, které nepřeparkuji před zahájením úklidu vozovky. Zákazové značky se totiž podle mě v ulicích zjevují v rozporu se zákonem o pozemních komunikacích, který praví:

„Bylo-li dočasně zakázáno nebo omezeno stání nebo zastavení silničních vozidel (…), musí být příslušná dopravní značka na pozemní komunikaci umístěna

a) nejméně 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu nebo omezení, nebo

b) bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti opatření obecné povahy, není-li možné dodržet lhůtu podle písmene a).“

 Předpokládám, že vedení města ví nějakou dobu dopředu, že se bude nějaký úklid komunikací konat, a že také ví, které ulice budou v daných termínech dotčeny zákazy zastavení.

Když už nejsou značky umístěny v souladu s předpisy, bylo by, pane starosto, vhodné alespoň zveřejnit na webu města termíny blokového čištění, abychom se my řidiči mohli podle něj zařídit a své zřídka využívané plechové (laminátové) miláčky ponechat na místě, kde nám nebude hrozit odtah, případně pokec s příslušnými orgány, které shledají naše vozidla ponechaná na čištěné ploše jako neoprávněně zaparkovaná.

Děkuji všem, kteří to dočetli do vítězného konce a předem děkuji panu starostovi za jakoukoliv reakci.

 

Radek Vargulič

 

 

2 Komentářů

 • Vážený pane Varguliči, děkuji za podnětný příspěvek, bylo to čtivé a do vítězného konce jsem v pohodě došel. Máte naprostou pravdu. Co se týká plánu úklidu, ten si zpracovávají Technické služby. Záměrně ho nezveřeňují, protože po zkušenostech vědí, že by to bylo především kvůli počasí a případným nečekaným mimořádným událostem, kdy musí pracovníci TS jít dělat něco jiného, úplně o ničem a často by se tento plán měnil. Z téhož důvodu se osazují „zákazové“ značky na jednotlivé ulice pouze dva, max. tři dny před vlastním čištěním. Nešťastné je asi použití těchto značek, na které upozorňujete. Spíš by se měly používat nějaké infocedule s termínem úklidu, než klasická zákazová značka. Ale když je máme …. 🙂
  Všechny majitele vozidel, kteří si díky krátké době před úklidem nestačí přeparkovat, mohu ujistit, že žádné postihy nechystáme, Je samozřejmě škoda, že na některých ulicích budou malé nezametené ostrůvky, ale věřím, že i k jejich úklidu dojde následně ručně.
  Jinak ještě využiji tento komentář k tomu, abych poděkoval zaměstnancům i vedení TS Rosice za tento téměř bezchybný úklid, navíc citlivý k obyvatelům sídlišť, kde neuklízí jeden den všechny ulice, ale dělají to postupně, aby měli občané kam přemístit svá vozidla. Z toho by si měli vzít příklad i jiná města.

  • Vážený pane starosto,

   děkuji Vám za Vaši reakci.
   Jsem rád, že jste řidiče uklidnil a věřím, že se všichni budou snažit značky uposlechnout i přes to, že teď ví, že jim nic nehrozí, když své miláčky ponechají na místě.
   K Vašemu poděkování TS se také připojuji a jsem opravdu rád, že TS postupují pečlivě a hlavně ohleduplně k obyvatelům žijícím v místech s vyšší hustotou zaparkovaných vozidel.
   Přeji Vám i TS pěkné dny.

Vložit komentář: