Led 4, 2016 - Uncategorized    5 Comments

Rosické zastupitelstvo – cirkus bude?!

Vážený pane starosto,

pozorně, pokud mám na to čas, sleduji zasedání zastupitelstva v kabelové televizi. Zjišťuji, že jeho úroveň se neustále snižuje a průběh zasedání komplikuje a prodlužuje, hlavně díky svérázným názorům některých zastupitelů na věci, které byly vždy v minulých letech zcela jasné a srozumitelné. Začíná to být jako ty cirkusy z dřívějších let, za fungování zastupitelů jako byl Černohorský, Ditrych nebo Bartoš. Již zastupitelstvo v listopadu bylo plné napětí a na prosincovém se to jen potvrdilo. K tomu jste také přispěl velkou mírou i vy, když jste navrhnul odvolání z funkce předsedy výboru toho mluvky v růžové košilce z hnutí ANO, omlouvám se, jeho jméno mi vypadlo.

Mám dotaz, zda to bylo opravdu nutné? Pochybení byla opravdu toho rázu, jak jste prezentoval? V tom případě, se jen divím, že někteří zastupitelé se hlasování zdrželi, nebo dokonce byli proti! Zdržení při hlasování beru, informací asi neměli tolik, aby se mohli rozhodnout. Ale hlasovat proti jasně prezentované nezákonnosti v řízení jednání vyboru, to je zajímavý přístup. Asi jim to v té chvíli nedošlo, nebo to bylo schválně proti vašemu návrhu. Ještě zajímavější je, že proti hlasuje místopředseda výboru, který na jednáních výboru asi byl a má, na rozdíl od odvolaného předsedy zkušenosti. Budu vycházet z toho, že jste nelhal a že jste si vše nevymyslel. Zvlášť řeč odvolaného předsedy byla nádherná. Doporučuji všem, aby si ji pustili ze záznamu. Málokdy se vidí, že se někdo tak dokáže sám pochválit za práci, kterou neodvedl. A když odvedl, tak asi špatně. Navíc celý problém chtěl přenést do polohy osonbích sporů s Vámi. Je na tom tedy něco pravdy?

Sleduji také, narozdíl od vás, facebook a tak jsem si přečetl na facebooku místostarosty, že je hluboce zasažen vaším rozhodnutím pana předsedu odvolat a že k tomu vydají hoši z ANO prohlášení. Zatím jsem ale nic nikde nezaznamenal, zkuste se ho na to zeptat, co bude s tím prohlášením, docela by mne to zajímalo.

Chtěl bych Vás i všechny zastupitele vyzvat, abyste se po novém roce probrali a začali pracovat na věcech veřejných a neutápěli se v rétorických cvičeních a v napadání jiných zastupitelů nebo podkladů na jednání. Nikomu to neprospěje a před občany budete za šašky. A pokud vaše sestava na radnici nefunguje, jak má, je jednoduché sestavu změnit. Ostatně nebylo by to v historii tohoto města poprvé.

J. Procházka

 

5 Komentářů

 • Vážený pane Procházko, děkuji za Váš příspěvek a jsem rád, že mám takto potvrzeno, že přímé přenosy z jednání zastupitelstva někteří občané sledují, ať je to v přímém přenosu, nebo ze záznamu.
  K jednání zastupitelstva nemám, co bych dodal. Vše jste ostatně viděl. Pana Hrdličku, tak se zastupitel jmenuje, jsem navrhl odvolat po jasných pochybeních, kterých se jako předseda výboru dopustil. Jeho obranná řeč na zastupitelstvu i jeho vlastní prohlášení, které následně poslal všem zastupitelům, je snůška jeho nepravdivých a zmatených myšlenek. Já se již nehodlám tímto zabývat, myslím, že většina zastupitelů je rozumných, informace z dokumentů mají, rozhodli tak, jak rozhodli. Osobně proti panu Hrdličkovi nic nemám, kdyby se stejných chyb dopustil kdokoliv jiný, řešilo by se to na zastupitelstvu stejným způsobem. To, že jsme museli předsedu výboru odvolat sice nemusí být populární krok, ale po prohlášení pana „koaličního“ radního Pexy, že ve mne nemá důvěru, jak řekl na listopadovém jednání zastupitelstva, jsem si na tom prosincovém ověřil, že u většiny zastupitelů důvěru mám, což mne těší a moc za ni děkuji.
  O prohlášení nic nevím, pokud se za ně nepovažuje prohlášení pana bývalého předsedy. Pak již bylo tedy vydáno a je pravděpodobně neveřejné.
  Osobně bych byl velmi nerad, kdyby následná jednání zastupitelstva sklouzla do škatulky cirkusových a jiných komických představení. Odmítám si hrát na koalici a opozici, jsme všichni zastupitelé na jedné lodi. Ty doby tady byly a nepřinesly nic pro město dobrého. Ano, nemusím mít stejný názor na věc, ale také musím mít určitou dávku sebereflexe, která, bohužel, některým lidem chybí.

 • Vážený pane Procházko,
  dovoluji si reagovat na Váš článek na tomto blogu. Plně s Vámi souhlasím, že pro občany může naše zastupitelstvo vypadat jako cirkus. Dříve to bylo určitě klidnější. Možná taky dříve, většina zastupitelů bezmezně souhlasila s názory jednotlivce. Oficiální vyjádření za Hnutí ANO v Rosicích bude k dnešnímu dni 6.1.2016 na Facebooku místostarosty a na stránkách ANO Rosice. Níže zasílám mé osobní vyjádření, které jsem zaslal všem zastupitelům k dění na zastupitelstvu ze 17.12.2015:

  Děkuji za Váš zájem o dění v Rosicích.
  Mluvka v růžové košili.

  Vážení zastupitelé,

  dovolte mi, abych učinil prohlášení k mému sesazení z pozice předsedy výboru pro hospodaření s nemovitým majetkem města, které se uskutečnilo na jednání zastupitelstva dne 17.12.2015.
  Pokud předseda jakéhokoliv výboru nebude pracovat pro město zodpovědně a svědomitě, je naprosto legitimní ho vyměnit. Domnívám se, že v mém případě se tomu stalo zcela z jiného důvodu.
  Jsem přesvědčen o tom, že pokud zastupitelé nejsou spokojeni s prací předsedy jednoho z výborů, měli by to především projednat s dotyčným předsedou (pokud jim tedy jde o dobré fungování výboru a ne o sesazení dotyčného předsedy).
  Ptám se tedy, proč jsem nedostal možnost vyjádřit se k jednotlivým bodům? Jak mohu obhájit kvalitu své práce, když kritiku slyším poprvé až na zastupitelstvu a musím na ně reagovat v přímém přenosu? Proč je starosta nechtěl sepsat a dát mi prostor na vyjádření, o což i jiný zastupitel výboru žádal? Proč starosta nepředložil naprosto konkrétní, písemné podklady týkající se mých pochybení? Proč se nechali zastupitelé ovlivnit zákulisním jednáním pana starosty? Na tyto otázky hledám odpovědi a podle mě se měli ptát i ostatní zastupitelé před hlasováním. Nezlobím se, že již nejsem předseda výboru, mrzí mě však jakým způsobem a za jakých nejasných a nevyjasněných okolností k tomu došlo.
  Níže předávám vysvětlení a odpovědi na jednotlivé body, které zazněly na zastupitelstvu jako důvod mého odvolání.
  1. „Nedokáže zorganizovat účast členů výboru a často jsou neusnášení schopní“ – v nadpoloviční většině jsme byli 9krát z 11 zasedání. Jednou jsme na našem výboru neměli nadpoloviční většinu. Na tomto zasedání byl pozván i host pan Fila. S panem Filou šlo o konzultaci velice složitého případu, který ještě není u konce. Jednání proběhlo, i když jsme k němu nemohli zaujmout žádné usnesení, protože nás nebyl dostatek. Pan starosta již u jednání nebyl, protože se zvedl a odešel. Pan Fila naštvaný není. Mluvil jsem s ním před zastupitelstvem a projednáváme pořád jeho případ. Říkal, že je konečně rád, že to někdo na městě řeší a děkoval mi za vstřícnost a solidní jednání. Do našeho výboru se přihlásilo nejvíce členů, a to 11. To, že někteří členi notoricky nechodili a měli třeba jen jednu nebo dvě účasti, jsem vyřešil navržením jejich odvolání. Musel jsem je kontaktovat a celé to zorganizovat- jim samotným to přišlo v pořádku se nahlásit do výboru a pak bez omluvy nechodit. U 10-tého zasedání našeho výboru nám chyběl jeden hlas a pan Petřivalský mi sám navrhl, že když bude něco důležitého je připraven to odhlasovat formou telekonference. Potřebovali jsme dořešit prodej pozemku „Pidrman“ a dát zastupitelstvu nějaké doporučení. Město nebylo schopno tento pozemek několik let vyřešit. Nyní to spěchalo kvůli změně zákonu. Tuto možnost jsem dal do zápisu a nechal si ji řádně odhlasovat. Pan Petřivalský se poté stavil podepsat zápis, ve kterém je uvedeno u jeho podpisu – telekonference. Jinak jsme byli vždy usnášení schopni, takže slovo často není na místě. Slovo podvod je zcela nepřístupné!
  2. „Někteří z členů si stěžovali na chaotické a zdlouhavé jednání výboru“ – Pan starosta již, ale neřekl, kteří! Na výboru jsem se ptal jednotlivých členů, jak jsou spokojeni s jednáním výboru. Do jednoho mi všichni jasně vyslovili podporu. Ano, jednání jsou delší než jednání jiných výborů, protože jsme výbor tvůrčí. Řešíme věci, které se poté nemusí řešit na radě či zastupitelstvu. Proto jsme přeci vznikli! Nikdy jsme nejednali 4 hodiny. Naše jednání trvají 2-3hodiny. Stojím si jasně za tím, že to tak bylo vždy v pořádku, nutné a plodné. Je to stejné se zastupitelstvem. Jednáme i 6 hodin. Nestalo se nikdy, že to jednání bylo chaotické? Jako když starosta nevěděl, co jsme poslali v oficiálním dopisu občanovi města, jaké je přesné znění zákona ve věci navržení za člena výboru místostarosty, atd. Někdy to tak prostě být musí. Jen připomínám, že já jsem navrhoval, aby právnička města byla účastna jednání zastupitelstva. Proč to nikoho nenapadlo dříve? Starosta vede zastupitelstvo již 5 let!
  3. „Odstoupil tajemník výboru“- Já jsem tajemníka výboru nenominoval. Byl nám přidělen. To je zodpovědnost tajemníka města, aby zařídil na jednání výboru tajemníka. Mluvil jsem s panem Ing. Dvořákem. Jasně mi vyslovil podporu jako předsedovi. Jeho rezignace byla z osobních důvodů, které mi sdělil a rozhodně nesouvisely s průběhem nebo délkou trvání výboru, jak tvrdil pan starosta!!!
  4. „Pan Fila. Byly vypracovány 2 znalecké posudky“ – S panem Filou bylo dohodnuto vypracování znaleckého posudku. Tento posudek, že zaplatí. Místostarosta města nechal vypracovat posudek. Znalec ho však vypracoval pomocí metody ocenění BPEJ kde cena vyšla na 15,5Kč/m2. Místostarosta se rozhodl, že nechá posudek přepracovat a požádá odhadce o srovnávací metodu ocenění. Znalec přestal komunikovat. Místostarosta se rozhodl, že poptá dalšího znalce. Ten na základě srovnávací metody dospěl k částce 100Kč/m2, což potvrdilo mínění výboru a mínění místostarosty města. Choval se jako správný hospodář. Nyní s panem Filou řešíme kompromisní řešení, která chceme zastupitelstvu představit na dalším jednání. Pan Fila bude pozván na jednání výboru v lednu. S panem Filou je předjednaná kompromisní částka, která se bude projednávat na výboru a dále bude představena na zastupitelstvu. Věřte, že jednání nešla urychlit a zastupitelstvu jsme ušetřili několik hodin jednání a dohadů v přímém přenosu. Jako předseda výboru jsem neměl možnost cokoliv objednat, ani zadat. Všechny informace by starosta věděl, kdyby chodil na výbory. Pozván byl na každý. Bez omluvy 9krát nepřišel. Když pana starostu něco tak zajímá, proč tedy nepřijde a nezeptá se mě? Když ne přímo mě, tak vedle sedí jeho kolega, který má všechny pozemky na starost.
  5. „Nepřišli jste za mnou jako strůjce rozpočtu a řešili jste otázku investičního fondu s předsedou finančního výboru“- To je přeci zcela legitimní. Když by pan starosta na výbory chodil, mohl se vyjádřit k nápadu našeho výboru. Chtěli jsme pro město zřídit investiční fond, do kterého se bude spořit třeba z prodeje pozemků. Potřebovali jsme to technicky vyřešit, jak to zapracovat do rozpočtu, aby se peníze na konci roku prostě neutratily a nechaly se v tomto fondu. Poté by z tohoto fondu mohly být realizovány investiční záměry, které jako výbor budeme předkládat. Je přeci naprosto v pořádku, že jsme si na výboru odhlasovali, že se prvně potkáme s předsedou finančního výboru, kde se pobavíme o možnosti, jak by to šlo technicky provést. Poté ten návrh předneseme starostovi a pak s ním půjdeme na zastupitelstvo.

  Pan starosta se rozhodl, že na výbor prostě chodit nebude, protože jsme byli jednou neusnášeníschopní. Poté odmítá komunikovat se svým místostarostou. Mně neodpovídá na e-mailovou komunikaci.
  Z výše uvedeného mi vyplývá jasný závěr: Panu starostovi nešlo o fungování výboru, ale o sesazení Pavla Hrdličky z pozice předsedy výboru pro HNMM. Mohu se jen domnívat proč tomu tak je, protože pan starosta za mnou nikdy s ničím nepřišel… Možná to je proto, že jsem kandidoval za hnutí ANO, že jsem mladší a mám ambice pracovat pro město, že říkám pravdu a dovolím si ji říkat i jemu!

  Přál bych si, aby pan starosta přestal řešit osobní antipatie mezi námi, nezneužíval svého postavení a svých zkušeností k ovlivňování ostatních zastupitelů, stál si za svými názory a přestal překrucovat informace ve svůj prospěch. (viz několikeré online překrucování na zastupitelstvu). Já ho poté budu stoprocentně podporovat v jeho činnosti a vše může skvěle fungovat. Vždyť i vyjádření z minulého zastupitelstva, že přece nikdy neřekl, že výbor funguje špatně, ba naopak výbor funguje výborně. Pokud kdekoliv funguje nějaký úsek dobře a má výsledky, tak se přeci předseda neodvolává, nemám-li jako vedoucí proti němu zacíleno.
  Na důkaz mých čistých záměrů Vám mohu, vážení zastupitelé závěrem slíbit, že nadále budu poctivě pracovat pro město a jeho občany jako řadový člen výboru. Novému předsedovi nebudu nic „vracet“, ani dávat „sežrat“. Předám mu veškeré informace ze všech rozběhnutých kauz, díky kterým můžeme městu v budoucnu pomoci.

  Nadále jsem však přesvědčen o svědomitém vedení výboru. Výsledky posuďte sami:
  – 14 vyřešených problémových kauz,
  – nespočet doporučení zastupitelům u banálních pozemků,
  – nová oceňovací tabulka pro prodej městských pozemků,
  – prosazení prodeje pozemků více zájemcům pomocí e-aukce atd..
  To jsou výsledky našeho výboru za první rok fungování. Je mi osobně líto, že zastupitelstvo vyhodnotilo tuto práci jako nedostatečnou pouze na základě zkreslených informací od jednoho člena zastupitelstva a že si ani zastupitelé nenechali tyto body řádně vysvětlit.

  Přeji vám všem klidné Vánoce! Budu se těšit na vzájemnou spolupráci v roce následujícím.

  S pozdravem

  Pavel Hrdlička
  tel.: +420 602 573 166

 • Tak to vidíte pane Procházko, než jsem se nadál, už je to veřejné! Dovolil jsem si z příspěvku pana zastupitele Hrdličky odstranit reklamu v podobě mailu na firmu, ve které pracuje. K tomu můj blog rozhodně sloužit nebude.

  • Dobry den pane starosto,

   z vyjadreni se mi zda pan Hrdlicka kompetentni osoba, skoda ho.

   Prestante se hasterit a radeji makejte pro mesto!

   • Dobrý den pane Vybírale, já mám po roční zkušenosti jiný názor, ale již to nebudu dále rozvádět, na jednom člověkovi ostatně blaho města a jejich občanů nezávisí. To platí i o starostovi. Slovo „makat“ od jisté doby nesnáším. Makat totiž ještě neznamená pracovat. Makat se dá i hubou.

Vložit komentář: