Pro 28, 2015 - Uncategorized    4 Comments

PF 2016

Vážení čtenáři blogu, dovolte mi, abych vás všechny na konci tohoto roku pozdravil a popřál všem do nového roku hodně štěstí, zdraví, lásky a životního optimismu. Budu velmi rád, když se i v dalším roce budete zde zapojovat do diskuzí kolem témat, která nás zajímají.

Jaroslav Světlík

starosta města Rosice

4 Komentářů

 • Vážený pane starosto,
  i já si Vás dovoluji touto cestou pozdravit a popřát Vám do dalšího roku hodně sil, pevných nervů a splnění dalších Vašich snů, byť se zdají býti nesplnitelné. Snad se na radnici podaří najít všem jen jeden konec provazu, za který se bude táhnout, a nejen v kašně, ale i v koupališti poteče voda.
  K tomu všemu přidávám také přání pevného zdraví, štěstí, lásky a pohody 🙂

  • Děkuji paní Zviklová a jsem moc rád, že voda neteče jen v kašně, ale i v městském bytovém domě. 🙂

   • Máte pravdu, neteče… Ale když mi zazvonil instalatér 1.9. v 8hod., a s úsměvem mi oznámil, že „jdeme na to“, opravdu mi nezbylo nic jiného, než se s ním slušně rozloučit, jelikož jsem držela za ruce svoje prvňáčky a odcházela s nimi na další důležitou etapu jejich života…

    • To jako neteče neteče, nebo neteče jako teče? A měla by?

Vložit komentář: