Led 5, 2016 - Uncategorized    3 Comments

Nedodržování vyhlášek města

Vážený pane starosto,

Po poslední návštěvě Rosic, kam pravidelně jezdím za svými prarodiči, jsem se rozhodl Vám zaslat tento mail týkající se problémů při soužití chovatelů pejsků a ostatními občany. Již delší dobu pozoruji v Rosicích houstnoucí atmosféru nejenom mezi chovateli a nechovateli psů, ale i mezi chovateli navzájem. Zřejmým důvodem je řekl bych skoro až anarchie, jaká vládne především v oblasti ulice Husova, přilehlého sídliště a nejbližších ulic.

Před avizuji, že sám jsem „pejskařem“, máme labradora a tudíž bych měl být z principu věci na straně „pejskařů“. To co ale předvádějí rosičtí chovatelé je například v porovnání s Brnem, kde bydlíme, na pováženou. K prarodičům jezdíme samozřejmě s pejskem a to několikrát do týdne. Z toho důvodu se zde občas vydáme i na procházku. Není procházky, kdy by se během deseti minut proti nám neřítil pes bez vodítka, nebo košíku, který se na nás vrhne a nemusím Vám asi popisovat, že ne každý je přátelský a proto jsme již dvakrát řešili nějaké to natržené ucho, nebo tlapku, popřípadě nějakou újmu na oděvu, když se od sebe snažíme psy dostat. Vždy s jistou dávkou asertivity upozorním majitele na to, že pes má být bez výjimky pod jeho vlivem, tedy že by jej měl na zavolání poslechnout a pokud tomu tak není, měl by mít vodítko, nebo minimálně košík. Po mém upozornění se na moji hlavu většinou snesou v lepším případě poznámky typů, že jsem moc chytrý, ať držím hubu, nebo jako dnes, že se chovám (teď cituji) „jako kokot“. To sice svědčí o úrovni těchto lidí a mohl bych to přejít, to by se to však nesmělo dít téměř pokaždé a pokaždé je to skoro někdo jiný, což svědčí o tom, že se nejedná o ojedinělé případy, ale o plošný problém. Klasický obrázek v Rosicích je ale ten, že po ulici lítá pes, 30 metrů za ním je jeho majitel, který když uvidí, že proti nim jde někdo s jiným psem, tak se sice pokouší jej zavolat, ale marně, najdou se však i takoví dobráci, že se psa zavolat ani nesnaží. Dokud se bavíme o rvačkách psů, je to sice problém, ale bohužel se po Rosicích pohybuje spousta občanů s malými dětmi a Vám určitě nemusím připomínat, že v popisované oblasti, kde se tento problém poměrně koncentruje, se nachází mateřská škola. Pokud bych měl problém stručně shrnout, tak se dá říci, že Rosice z tohoto pohledu nelze považovat za bezpečné město. Chovatelů je zde slušný počet, ohleduplně se se psy pohybuje po městě tak cca 20% z nich a člověk, který se ozve je terčem urážek a vyhrožování. Problémy se sbíráním exkrementů ani nebudu otevírat, to by bylo na 3 strany. Přestože jsou Rosice z tohoto hlediska nadstandardně vybaveny stojany se sáčky, z deseti občanů je využívá tak třetina, také jsem slyšel věty typu „po malých psech se to sbírat nemusí“ atd…

Chci ale navázat na Váš seriál o bezpečnosti města, který se objevuje v Rose. Moje otázka zní, jak se bezpečností komise zabývá tímto problémem? Rosice mají sice městskou policii, ta se ale pohybuje především na náměstí, po Husovce jsem je viděl maximálně projet v autě. Z pohledu občana by určitě neuškodilo, kdyby některé lokality prošli občas i pěšky a zaměřili se mimo jiné i na „pejskaře“. Od věci by určitě nebyla ani určitá osvěta občanů o ohleduplnosti a vyhláškách s využitím Rosy nebo místního vysílání kabelové televize.

No a ještě si v souvislosti s bezpečností ve městě dovolím odbočit k jinému problému a tím je podomní prodej v Rosicích. Babička s Dědou už se za poslední 4 roky stali 3x objetí podvodů podomních obchodníků, kteří se vydávají za pracovníky RWE, E-on… No a takových případů jsou tu desítky. Byl jsem jednou i svědkem toho, že dorazila městská policie, výtečníky legitimovala, ale strážníci byli uzemněni prohlášením těch dotyčných, že to tady přece zakázané není, tak co po nich chtějí. A měli pravdu. Proč téměř ve všech okolních obcích a městech může být podomní prodej zakázaný a v Rosicích to nejde?

Předem děkuji za odpovědi na mé otázky. Ve své profesi pracuji s městskými úřady napříč republikou a proto možná více než kdokoliv jiný jsem citlivý na výkyvy v problémech, které se ve městech obvykle vyskytují. Určitě můj dopis neberte jako výčitku Vám, Vašeho působení ve městě a toho co pro město děláte, si velice Vážím a rozumím tomu, že problémy byly, jsou a budou a nic nejde hned. K Rosicím mám velmi vřelý vztah, protože jsem se tu narodil a proto bych byl rád, aby se tu i ve stáří mohli nejen moji prarodiče cítit bezpečně.

Závěrem chci doplnit, že rozumím tomu, že různých dopisů a mailů Vám na úřad chodí desítky a ne všem se dá věnovat. Pokud by jste však cítil potřebu v rámci Vaší iniciativy mít bezpečnější Rosice se k daným problémům sejít a projednat věc osobně, rád se případného osobního setkání zúčastním, určitě nepatřím k lidem, kteří se umějí ozvat pouze za monitorem.

J. Zavřel

3 Komentářů

  • Tento příspěvek jsem obdržel včera mailem a se souhlasem autora jsem si dovolil obsah zveřejnit zde na blogu. Myslím, že jde o věci, které by nás měly všechny zajímat. V dalším komentáři zveřejním moji odpověď panu Zavřelovi.

  • Pěkný den pane Zavřele, děkuji za váš mail, i když mne, přiznávám, svým obsahem moc nepotěšil.Potvrzuje jen to, že naše město je jen velká dědina u Brna. 🙂 Můžeme mít vyhlášek kolik chceme, ale téměř nikdo je nerespektuje, hlavně proto, že nejsou žádné postihy. V příštím roce ale sjednáme nápravu, městská policie bude mít téměř třikrát více strážníků, kteří budou sloužit nonstop. Největším nedostatkem, dle mého názoru, ale je to, že lidé nevyužívají telefonního čísla na strážníky MP a ti nejsou v případě porušení vyhlášky k dané věci přizváni ani informováni. Bez toho si pak mohou stěžovat v podstatě kdekoliv bez jakéhokoliv účinku. To se netýká jen psů, ale také podomního prodeje. Já jsem osobně nepřítel všech vyhlášek, pořád věřím v normální lidský rozum a pohled na věc. I mně se letos stalo, že mne v době dovolené podomní obchodníci s energiemi navštívili, pozval jsem je dál, ale mezitím jsem zavolal MP, která je pak vyprovodila až za katastr města. Pokud by to takto udělal každý, kdo nechce nic s podomními obchodníky mít, byl by v Rosicích po této stránce klid. Především lidi se musí postarat o svůj klid a komfort života, neřešme to jen vyhláškami a zákazy.

  • Problém s chovateli a majiteli psů, kteří nerespektují platné vyhlášky města zatím chceme řešit bez represí. Všichni majitelé psů současně s výzvou k uhrazení ročního poplatku za psa dostanou poštou leták s DESATEREM ODPOVĚDNÉHO MAJITELE PSA. Doufám, že to bude mít kladný vliv na dodržování vyhlášek a hlavně na zlepšení čistoty ve městě.

Vložit komentář: