Srp 17, 2015 - Uncategorized    50 Comments

Malackova ulice – klidné místo pro bydlení?

Dobrý den pane starosto,

je to více než rok, co jsme Vás se sousedy upozorňovali na problém hluku z výrobního areálu fy. MATE působícího na obytnou zónu na ul. Malackova. Jestli si dobře vzpomínáte, stál jste tehdy s námi u plotu zmiňovaného areálu, potřásal jste si s námi pravicemi, vyjadřoval účast, přitakával, jak je situace neúnosná a sliboval zapojení města Rosice při řešení tohoto negativního stavu, jenž narušuje kvalitu bydlení v dané lokalitě. Bylo to před volbami. Po nich, kdy jste byl opět zvolen do vedení Rosic, jste celou situaci „přehodil“ či snad delegoval na místostarostu Bc. Ženožičku, který si ovšem, dle jeho vlastních slov, momentálně s celou situací neví rady. Proto Vás jménem sousedů žádám o plnění (předvolebních) slibů a aktivní zapojení při řešení problému.
Dále bych Vám rád sdělil ještě jeden poznatek: domníval jsem se, že vydáním OZV č. 1/2015 (klidové vyhlášky) budeme mít zaručenou alespoň klidnou neděli. Ovšem vymahatelnost této vyhlášky náleží Městské policii Rosice, která ovšem ve dnech státních svátků a v nočních hodinách (vyjma snad víkendů) není v provozu, tudíž jste mi doporučil volat PČR při rušení nočního klidu i při porušování klidu, který je určen dle zmíněné OZV 1/2015. Tak jsem také dne 6.7.2015 učinil, nicméně PČR mi sdělila, že v této věci nemá žádné kompetence ani pravomoci. Proto Vás žádám o uvedení informací zakládajících se na reálném základě, tedy konkrétně na které instituci mám požadovat okamžité řešení rušení nočního klidu a doby vymezené „klidovou vyhláškou“ provozem areálu fy. MATE.

Tedy místo toho, aby byl problém řešen, dochází ke zprovoznění dalších částí areálu, především manipulačních a parkovacích ploch, kde kamiony přes víkend parkují návěsy a v neděli o půlnoci pro ně najíždějí – couvání, signalizace, zvýšené otáčky motoru pro tlakování brzd, pokřikování řidičů a spolujezdců nákladních vozidel apod.

Věřím, že Vaše rok a čtvrt staré sliby nebyly pouze ty předvolební, a že se společně s panem místostarostou zasadíte o to, co jste sliboval nejen nám při osobním setkání přímo na ulici, ale také na jednání Zastupitelstva dne 23.04.2015. Na závěr dopňuji, že protokol o autorizovaném měření hluku v dané lokalitě a vyjádření KHS máme k dispozici, přičemž závěr je zcela jasný. Hlukové limity jsou prokazatelně překročeny na hranicích funkčních ploch Vp/x (areál MATE) a Okb (ul. Malackova). Tzn. máme k dispozici Vámi tolik žádaný a jistě i očekávaný dokument, na základě kterého striktně požadujeme okamžité řešení tohoto protiprávního stavu.

Za sousedy na ul. Malackova

Zdeněk Konrád

50 Komentářů

 • Ze shora uvedeného příspěvku se dozvídáme, že KHS provedla na hranici průmyslového areálu MATE a ul. Malackova autorizované měření hluku, kterým bylo zjištěno překročení hlukových limitů podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. KHS k tomu zároveň vydala vyjádření, které je asi zásadní. Podle § 30 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, má povinnost zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity, provozovatel zdroje hluku. To je podle mého názoru někdo z areálu MATE, případně i správce silnice I/23, ale nikoliv město Rosice. Jestliže KHS zjistila překročení hlukových limitů, tj. porušení předpisu vydaného na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, tak je to právě KHS, kdo může podle § 84 odst. 1 písm. m) pozastavit provoz nebo používání zdroje hluku, je-li to nezbytné k ochraně veřejného zdraví. Dále KHS musí za porušení povinnosti stanovené prováděcím právním předpisem uložit pokutu podle § 92 odst. 1 uvedeného zákona. Vyjádření KHS je tedy zásadní dokument a mělo by v něm být uvedeno, co bude KHS v souvislosti s překročením hluku na části ul. Malackova konat, případně proč bude nekonat.

  • Děkuji panu Kolčavovi za zcela jasné vyjádření z hlediska životního prostředí k příspěvku pana Konráda.

 • Vážený pane starosto,

  když se již řeší ulice Malackova – bylo by možné instalovat v ní retardéry? Někteří sousedé a návštěvy si pletou obytnou zónu se závodní dráhou a naprosto nerespektují nejvyšší povolenou rychlost v lokalitě, kde je velké množství malých dětí a snížení rychlosti více než žádoucí.

  Děkuji

  Jana Svobodová

  • Pěkný den paní Svobodová, již asi před dvěma lety bylo Vašimi sousedy město požádáno o retardéry. Nebylo to na Vaší ulici, ale před odbočením na ni, tedy ještě na Janáčkové. Pro vysoké náklady na tyto prahy, z nichž každý musí být doplněn téměř desítkou dopravních značek, jsme toto neuskutečnili. Neuvažujeme o tom ani v současné době. Prosím tedy všechny Vaše sousedy na ulici Malackova, aby na sníženou rychlost upozornili své návštěvy, věřím, že místní obyvatelé sami zde rychle nejezdí.

 • Vážený pane Konráde, přečetl jsem si příspěvek a nemyslím si, že
  jakýkoliv zástupce města Váš problém vyřeší.
  Dle mého názoru tuto obytnou zónu někdo schválil, někdo postavil a domy někdo po zralé úvaze koupil. Nezlobte se na mne, ale koupit si dům vedle průmyslového areálu , který tam je již několik desítek roků a myslet si , že
  tam budou nájemci po večerech hrát šachy je docela naivní.
  Dle mého názoru je jediným řešením Vašeho problému soud. Jde o to, koho v tomto případě žalovat, jestli stavební úřad, , že stavbu povolil, developera , že prodával domy v klidné lokalitě, nebo firmu MATE, že umožňuje ve svém areálu činnost pro kterou byl areál kolaudován.
  Vaši situaci Vám v žádném případě nezávidím a přeji hodně úspěchů.

  S pozdravem Sokol

  • Ne vždy se s panem Sokolem shodneme, ale tentokrát je to na 100 %. Děkuji.

 • Se svojí vlastní odpovědí jsem čekal, zda někdo zareaguje a ušetří mi čas. To se podařilo a tak mi nezbývá nic jiného, než být stručný:
  1. Před volbami je v podstatě pořád, kromě dne voleb.
  2. Nesplnitelné sliby nedávám, těmi splnitelnými velmi šetřím.
  3. Klidová vyhláška platí pro fyzické osoby, na právnické platí zákon na jehož dodržování jsou povinni dbát ti, co někdy pomáhají a chrání.
  4. Místostarosta je odborník na ochranu životního prostředí.
  5. Vedení města a Městský úřad Rosice pro řešení udělalo maximum.

  • Zdravím p.starosto,
   také souhlasím s p.Sokolem.Bydlím téměř 40 roků na Brněnské ulici s vědomím že to nebude klidné prostředí,tak proč si ,,náplavky“nezjistily kde budou bydlet.Za ty peníze co je stálo bydlení mohli bydlet někde jinde.Bývalá traktorka(MATE)tam je co Rosice znám a hluk tam býval daleko větší.
   s pozdravem
   J.Novotný

   • Dobrý den, vážený pane Novotný,

    „náplavky“, jak Vy říkáte, si samozřejmě informace o lokalitě zjišťovali. Jak dlouho tam traktorka je a jaký tam býval hluk nám bohužel ale nikdo nesdělil a jelikož jsme tu předtím nikdy nežili, neměli jsme tyto informace jak ověřit. Vycházeli jsme tedy především z těch, které jsme o lokalitě dostali, jsem popsal ve svém příspěvku. A to jak ze strany developera, tak ze strany obce a úřadu a v neposlední řadě i z platného územního plánu. Též jsem popisoval i to, jak se s názory, podobnými Vašim, setkáváme poměrně často. Zmiňujete peníze – je nutné si uvědomit, že je díky tomuto bydlení většina rodin s malými dětmi zadlužena až po uši a do penze, tedy se v tomto případě rozhodně nejedná o „milionáře či zbohatlíky z Malackovy“, jak často slýcháme. Nechci od Vás ani příspěvek na splátku hypotéky a ani vyjadřování lítosti. Co bych ale považoval za vhodné je to, aby se komentáře těchto příspěvků nesly v duchu věcnosti, slušnosti a respektu vůči lidem navzájem. Já Vás též neoznačuji hanlivými výrazy. Děkuji Vám za pochopení.

    • Škoda jen, že se ani jeden ze stěžovatelů z Malackovy ulice nepřišel před koupí domu na radnici zeptat, jak to s bydlením v této lokalitě vypadá. Za mnou rozhodně nikdo nebyl, možná za mými předchůdci. A i tom pochybuji. V územním plánu také není ani slovo o tom, že by se jednalo o čistou zónu k bydlení, ale o zónu určenou pro občanskou vybavenost – komerční aktivity a bydlení. Už toto i laikovi dává dopředu jasnou informaci.

 • Souhlasím, že to, kdo je za celou situaci zodpovědný, je věcí názoru. Na jedné straně je tu obec jako pořizovatel územního plánu s vymezením funkčních ploch, pak je tu stavební úřad, který domy schválil, pak je tu KHS, která je dotčeným orgánem ve věci hygieny a nakonec samozřejmě my, obyvatelé ulice, kteří jsme si domy v dobré víře koupili. Pochopitelně jsme se již několikrát setkali s názorem, že si jen blbec koupí dům vedle fabriky. Nicméně díky rozvoji území je to v dnešní době poměrně časté a v mnoha obcích toto funguje. Neboť již při procesu povolení výstavby je pamatováno na důsledné oddělení průmyslového areálu od obytné zóny účinným protihlukovým opatřením. Pokud máte informace od developera, stavebního úřadu a lidí v předešlé etapě o tom, že je provoz opravdu tichý, dům koupíte, nastěhujete se a začne výroba, je něco v nepořádku. Ano, moje chyba tu je, a to ta, že jsem slepě věřil informacím a papírům s kulatými razítky většiny výše uvedených institucí. Dnes bych tento dům již nekoupil. Ovšem nevím, co obec čekala… Jestli domy zůstanou neobydlené? Městem duchů? Vyjádření právničky MěÚ Rosice všemu nasadilo korunu. Koupili jsme si prý špatné domy na špatném místě… Nejsem to jen já, jsou to i další rodiny v ulici, které problém tíží a od začátku jsme se s obcí, úřadem, developerem i firmou MATE snažili domluvit jako lidé, po dobrém. Nicméně za rok a čtvrt se nic zásadního v této věci nezměnilo, a pokud ano, tak k horšímu. Rozvoj areálu a manipulačních ploch, noční manipulace s kamiony na ploše cca 30 m od našich oken… Toto jsme opravdu při koupi nemohli ovlivnit. Nehodláme nikomu zastavovat výrobu, nechci po MATE aby jejich nájemníci hráli šachy, nechci po vedoucí stavebního úřadu aby vzala krumpáč do ruky a starostovi či místostarostovi aby sháněli míchačku, chci jen jednat s všemi institucemi, které v tomto problému „mají prsty“ a lidsky, bez soudů se domluvit na nějakém společném řešení. Jednání, které proběhlo 16.7.2015 a jehož výsledkem je příslib místostarosty, že bude jednat ze zástupci MATE ohledně protihlukového opatření a toto se následně bude řešit na Zastupitelstvu, beru jako poslední šanci k lidské domluvě. Poté se bohužel budeme muset řídit radami pana Kolčavy a Sokola, což si myslím že neprospěje ani nám, ani úřadu, ani Rosicím.

  Na závěr snad toto – s posledním komentářem pana starosty Světlíka, konkrétně s bodem 2 a bodem 5, zásadně nesouhlasím. Stačí si přehrát videozáznam ze Zastupitelstva dne 23.4.2015. Tam jsou ty sliby zcela evidentní… K problematice klidové vyhlášky ještě doplňuji, že pokud je kontrola dodržování této vyhlášky (ať už se jedná o vztah fyzických osob nebo fyzické a právnické osoby) určena městské policii, která ovšem např. ve vymezené době klidu (neděle a svátky 6-8, 11-14 a 18-22) není v provozu, je tato situace poměrně absurdní.

  • Vážený pane Konráde,nyní je jistě pozdě na nějaké rady,ale napíši Vám jednen
   příběh ze života. Jeden pán také uvažoval o koupi domu v téhle lokalitě.Použil selský rozum,zašel do restaurace „U Kroupů“ a vznesl dotaz ohledně dané lokality.Dostal odpověď,aby se tam zajel podívat večer,což učinil , další den přijel a zdělil,už vím co jsem potřeboval vědět,děkuji.
   Dotyčného pána jsme již neviděli. Jistě bydlí někde jinde.

   S pozdravem Sokol

 • Souhlasím, že každý má svůj názor na to, kdo je za celou politováníhodnou situaci zodpovědný. Já mohu zodpovědně prohlásit, že město odpovědné není. Tím se ale nezbavuji snahy být obyvatelům ulice Malackovy v jisté rozumné míře za město nápomocen, protože mi jde o to, aby obyvatelé Rosic byli u nás s býváním spokojeni. Ale nápady typu, že město vybuduje ochrannou protihlukovou stěnu, odmítám.

  • Vážený pane starosto,

   chcete Vaším komentářem snad naznačit, že i kdybychom se přišli Vás osobně zeptat, tak byste nám řekl je tam hluk, nestěhujte se tam? A co by pak bylo s neobydlenými domy? Já jsem se na úřadu informoval telefonicky a bylo mi sděleno, že jsou tam tři haly, z toho dvě skladové a jedna výrobní, přičemž současné využití všech hal jsou sklady s minimálním provozem a do budoucna se nepočítá s obnovením výroby. Totéž mi tvrdil i developer. Docela lituji, že jsem si hovor nenahrál, ale měl jsem snad považovat úředníka na úřadě za lháře? Měl jsem považovat kolaudační souhlas k využívání mého domu za falzifikát? Měl jsem požadovat snad kolaudační souhlasy na celý areál? Nehledě na to, že dne 16.7.2015 nám bylo jasně řečeno zástupkyní stavebního úřadu pí. Plucarovou, že snad tyto dokumenty ani nelze vzhledem ke stáří areálu dohledat… S nápadem, ať město staví protihlukovou stěnu, se možná bavíte na radnici formou vtípků, od nás jste jej rozhodně neslyšeli. Od začátku tvrdíme, že jsme připraveni jednat, zapojit se při řešení problému. Doteď jsme dělali vše, co jste po nás požadovali. Především zajistili protokoly o měření prokazující překročení hlukových limitů. Tedy teď je řada na Vás.

 • Vážený pane Konráde, samozřejmě, že bych Vám o problémech s hlukem řekl, kdybych o nich věděl. Co by bylo s neobyvatelnými domky by mi bylo srdečně jedno, já ani město nejsme dealer developera. Vzhledem k tomu, že jsem starousedlík bývající nedaleko areálu bývalé STS, řekl bych vám, že to, co se děje dnes, je jen slabým odvarem proti hluku, který tam býval kdysi. To ostatně potvrzuje ve svém komentáři pan Novotný. Jestliže tam býval hluk kdysi, tak z tohoto areálu může jít zcela jistě hluk i dnes.
  Vážení čtenáři, autorem nápadu o protihlukové stěně je pan Konrád. To bylo první s čím přišel, jako s řešením tohoto problému: „Nechť město postaví protihlukovou stěnu a postará se o své občany. Na stavbu ať si sežene dotaci.“
  Město žádnou chybu, kterou by mělo napravovat, neudělalo. To, co jste pro řešení problému na naši radu a radu odborníků udělali, nebylo pro nás, ale pro Vás. No a teď je řada na Vás.

 • Já k tomu mohu jen zopakovat to co zaznělo na schůzce 16.7.2015 kde jsem přislíbil, že za město zjistím jaké jsou podmínky pro realizaci protihlukových opatření. Zjistím kolik by tato protihluková opatření stála a potkám se ze zástupci firmy MATE, kde je budu informovat o proběhlých měřeních a o možnosti firmy MATE se podílet na protihlukových opatřeních. S panem ředitelem jsem se potkal a i on se nebrání v rámci rekonstrukce plotu zde vybudovat například nějakou zeď. Konkrétní návrh však musí vzejít z odborného návrhu protihlukových opatření. Nerad bych, aby se zde vybudovala nějaká zeď a po měsíci se zjistilo, že nefunguje a hluk je stejný. Chápu obyvatele na ulici Malackově, ale všechno nejde ze dne na den. Na návrh protihlukových opatření jsem již oslovil několik firem, takže teď je potřeba počkat s jakými návrhy přijdou. Tato diskuse mi proto přijde naprosto zbytečná a jen vyhrocuje celou situaci. Toť můj názor.

  • Děkuji panu místostarostovi, že se k současné situaci vyjádřil. Takže vidíme, že jsem na něho tento problém „přehodil“, ba přímo předelegoval, správně. Na straně města se neustále něco pozitivního k vyřešení problému děje. Ne, že ne.
   Přetřásání tohoto problému zde mi až tak zbytečné nepřipadá, aspoň občané města vědí, čím vším se vedení města zabývá, že tu nesedíme jen se založenýma rukama. Je jen škoda, že výměna názorů neprobíhá i na fejsbůku, který jistě sleduje více osob, než nějaký blog starosty. Asi si ho fakt budu muset pro zvýšení popularity založit. Však je před volbami.

   • Pane starosto, jsem velice rád, že Vaše sliby a vyjádření mám ve svém e-mailu. To pro případ, že by někoho tato situace podrobně zajímala a měl by zájem do nich nahlédnout. Je vítán. Dovoluji si dodat, že na schůzku dne 16.7.2015 pan Bc. Ženožička přišel se závěrem a sdělením, že v této situaci neexistuje řešení. To, co se děje nyní, tedy jednání s MATE, poptání protihlukové stěny či jiných opatření apod. vzešlo od nás, občanů a pan místostarosta souhlasil. Tedy ne nápad „postavte stěnu, zaplaťe ji a postarejte se o nás občany“ jak prezentujete ve svých komentářích, ale naopak návrh možného řešení v komunikaci s místostarostou obce, vč. zapojení mne, jako občana města Rosice. Možná Vámi prezentovaný nápad zazněl hned v úvodu řešení problému na našich neformálních schůzkách na ulici, ale znovu opakuji, že to byl jeden z nápadů jak toto vyřešit. Vy jste max, podle vlastních slov, si dovolil zavolat majiteli areálu a upozornit ho na vyhlášku, která ovšem je v této situaci díky výše popsaným důvodům v tomto případě nepoužitelná. Děkuji panu Přemyslu Sokolovi za jeho názor. Jak jsem již uvedl, byl jsem se o lokalitě informovat na úřadě, do hospody mne opravdu nenapadlo jít. Bohužel. Snad příště. Já osobně používám selský rozum nyní, a ten mi říká, že pokud mám v ruce doklad o tom, že někdo někde porušuje zákonné limity a obtěžuje někoho hlukem, tak to někdo nějak prostě vyřešit musí. S panem místostarostou Bc. Ženožičkou jsem se včera na ulici potkal, informoval nejen mne, ale i další mé sousedy o tom, co se v této situaci děje a za jeho aktivitu mu nezbývá než poděkovat. Škoda jen, že toto všechno probíhá více než rok po oznámení problému, tedy již od doby, kdy Bc. Ženožička ještě nebyl ve funkci. Facebook zřízený mám, ale raději na něm upřednostním sdílení zpráv a fotografií s rodinou a přáteli.

 • Dobrý den všem čtenářům,

  jsem rovněž obyvatelem ulice Malackova a také se snažím zařídit pro mě a mou rodinu normální místo k bydlení bez obtěžujícího a dlouhodobě nesnesitelného hluku. Bohužel však zatím marně. Dovolím si k tomuto problému napsat několik svých myšlenek a reakcí na zde uvedené skutečnosti. Předem se omlouvám za dlouhý příspěvek, stručně to ale nejde. Těch informací je velká spousta.

  Když jsme se rozhodovali pro koupi rodinného domu v této lokalitě o existenci hal jsme věděli. Ptali jsme se všude možně a bylo nám řečeno, že s nimi žádný problém není, že se maximálně jedná o problém estetický. V halách, že neprobíhá žádná výroba, že jsou to pouze haly skladové, kde se občas jen něco naloží a vyloží. Byli jsme na návštěvě u známých, kteří rovněž bydlí na ulici Malackova v RD z předchozí etapy, a o nějakém obtěžování hlukem z hal nebyla vůbec řeč. Pohybuji se v Rosicích již cca 10 let a ani nikdo z místních starousedlíků, které znám, mě od koupě neodrazoval. Že by snad s ní měl být spojen nějaký problém kvůli špatné lokalitě jsem se nedozvěděl. Přítelkyně je rosická rodačka a nikdo ze známých a příbuzných se také ani náznakem nezmínil o možném hluku z průmyslového areálu. A protože bylo vydáno i stavební povolení, říkali jsme si, že vše je v pořádku. Když jsme následně po zjištění tohoto problému poprvé kontaktovali pana starostu (což je nyní zhruba rok) s prosbou o radu a snad i řešení, tak si pamatuji, že se divil, že o tom slyší poprvé a že si myslel, že Malackova je klidná lokalita… Pokud je ale tedy pravda, že hluk tu byl už dávno a dokonce ještě větší než dnes, potom nechápu, jak mohlo kdy dojít k povolení výstavby rodinných domů bez jakéhokoliv protihlukového opatření?! To se nad tím nikdo zodpovědný nezamyslel, že tu třeba budou jednou bydlet rodiny s dětmi, a že to není ani zdaleka příjemné a vyhovující prostředí?

  Když jsme problém s hlukem začali řešit, zkoušeli jsme samozřejmě nejprve oslovit developera. Ten nás však odbyl s tím, že má vše papírově v pořádku a víc ho to nezajímá (vskutku příkladný přístup ke svým klientům). Když jsme se následně obrátili s prosbou o řešení na představitele města, byla nám přislíbena pomoc. Mysleli jsme si, že by to snad mohlo vést ke zlepšení situace. Jak jsem již ale psal, je to již více než rok a jediným dosavadním výsledkem je přesun kontejneru na kovový šrot do jiné části areálu. I z nového místa je ovšem hluk při nakládání a vykládání šrotu, i když pravda, je o něco menší. Naopak ale přibyly některé nové zdroje hluku jako např. parkování kamiónů (v době nočního klidu) s dlouho nechaným nastartovaným motorem. Takže stále nás každý den ráno v šest hodin (mnohdy i dříve, opět v době nočního klidu) budí brusky, rány kov na kov, hlasité Desty atd. A tak to jde s malými přestávkami na občerstvení zaměstnanců celý den. Musím říci, že je to skutečně psychicky náročné, a tak se nám nikdo nemůže divit, že máme nervy na pochodu…

  Samozřejmě, že se o výstavbě protihlukové stěny mluvilo a mluví jako o jedné z možností. Ne však určitě jako o jediné a ne tím způsobem, že by jí mělo kompletně platit město Rosice. Využití různých dotací se samozřejmě tak trochu nabízí, byl to však pouze jeden z návrhů. Další navrhovanou možností bylo oslovit jak developerskou firmu (která má v Rosicích spoustu městských zakázek, a tudíž by mohla mít zájem domluvit se s představiteli města na nějakém společnému postupu), tak také majitele areálu (ten určitou ochotu přislíbil) a zkusit se s nimi domluvit na společném financování. Podotýkám, že svůj díl jsme také nabízeli my všichni obyvatelé ulice Malackova, kterých se problém týká. Od začátku tvrdíme, že jsme ochotni se na řešení finančně podílet. Čili nečekáme pouze s nataženou rukou, co pro nás kdo udělá. Další možností je třeba úprava provozu areálu: např. že v halách nebudou otvírána vrata dokořán, jak se děje teď, a vysokozdvižné vozíky by mohly jezdit z druhé strany hal (zevnitř areálu) nebo by mohly být vyměněny za elektrické, které nevytváří hluk a emise jako ty stávající dieselové. Protihluková opatření se rovněž dají dělat už přímo u výrobních strojů a uvnitř výrobních hal. Možností je určitě více… S tím vším jsme si mysleli, že by nám mohli představitelé města pomoci, tedy tlačit na majitele firem a chtít po nich nějaké vyhovující řešení. Přeci jenom je poněkud větší autorita pro jednání pan starosta či místostarosta než pár nespokojených obyčejných občanů.

  Trochu mě mrzí, že zde pan starosta rázně odmítá výstavbu protihlukového opatření. Zajímalo by mě tedy, jestli má pro nás připraveno nějaké jiné vhodné řešení? Opravdu je maximum to, že nám byla dána rada, abychom si zařídili měření hluku a bylo vysázeno několik tůjí? Ty sice působí dekorativně, ale o nějakým opatření proti hluku nebo prašnosti se rozhodně nedá hovořit. To už bych si více dovedl představit nějaké košatější dřeviny, které by dokázaly udělat alespoň částečnou bariéru svou korunou a listy. Věřím tedy, že nedávno zadaná studie na protihlukové opatření nezůstane pouze na papíře, ale dojde k její realizaci a že se toho ve zdraví dožiji…

  • Děkuji velmi panu Streublovi za jeho objektivní pohled na celou kauzu. Jen s jediným nemohu souhlasit. Neodmítám protihluková opatření, odmítám jen, aby je na své náklady platilo město.

 • Dobrý den, jsem také obyvatelka ulice Malackova a musím se připojit k panu Konrádovi. Nebudu se zde nijak rozepisovat a dokola opakovat již zmiňované, jen bych chtěla podotknout, že jsme dům zde kupovali v dobré víře a byli všichni! z této etapy opakovaně ujištěni, že se jedná o klidnou lokalitu a skladové haly. Samozřejmě jsme se zde byli opakovaně podívat, ale pokud jsme chtěli proniknout na stavbu a prohlédnout si domy ( a přiblížit se tak i k tomuto výrobnímu areálu), dostali jsme na hlavy ochranné helmy, které tlumily i hluk a samozřejmě i stavba sama o sobě hluk dělá. Navíc v zimě byly haly zavřené a hluk tedy menší . Informovali jsme se i u sousedů z předchozích etap a ti nás také ujistili, že bydlení je bezproblémové. To je ale jen v prvních 2 etapách, které jsou od areálu daleko. A jít se informovat na radnici?? Pokud by si radnice myslela, že zde nejsou podmínky ke klidnému bydlení, proč by se tu tedy ty domy stavěly?? To je trochu paradox, ne?
  Protože jsme ty „náplavy“, za které město dostává peníze jako za své občany, tak jsme netušili, že zde stojí výrobní areál již několik desítek let. Bohužel by mě ani nenapadlo jít se informovat na takové informace do hospody ( i když mého 70-ti letého otce asi ano, holt jiná generace), já jsem naopak naivně věřila tomu, že snad nikdo nevybuduje rodinné domy hned vedle hlučného průmyslového areálu pracujícího na 3-směnný provoz. Nějak jsem doufala, že kompetentní lidé dělají svou práci dobře a kvalifikovaně. Já jsem lékařka a nejsem si vědoma, že by se mí pacienti chodili informovat na ředitelství nemocnice, jestli jsem dobrá. Stejně tak by asi žádný pacient nepředpokládal, ze když ho budu operovat já, nebude ho operovat chirurg, ale internista. Protože by to snad ten internista nedělal, když to neumí, to je jasné. To jen na vysvětlení, proč jsem čekala, že rodinné domy budou stát v lokalitě určené na bydlení a ne na „špatném místě“, jak už jsme mnohokrát slyšeli.
  Pan Konrád městu nic nediktuje, jen po neformálních schůzkách i jednání na radnici dne 10.9.2015 navrhl nějaká možná řešení, protože postup města je poněkud pomalý a nejistý. Město, slovem pana starosty, požadovalo pro své aktivní zapojení pro vyřešení této situace autorizované měření hluku, které proběhlo a výsledky byly městu předány. Takže měl být článek nejspíš připomenutím těchto slibů. Nevím, kdo přesně při výstavbě těchto domů pochybil, neobviňuji město, ale očividně někdo pochybil. Už jen že chybí vyjádření od KHS pro tuto etapu. Stavební úřad si ho nevyžádal. Zvláštní, proč? …
  Stěhovali jsme se sem s rodinou a dětmi kvůli lepšímu prostředí a klidu a místo toho žijem v hluku, přes noc si ani nemůžem otevřít okno, pokud nechceme mít mezi 5.-6.hod. ranní budíček atd. Jaký to může mít z dlouhodobého hlediska dopad na sluchové ústrojí při překračování limitů hluku radši nebu spekulovat. Nicméně mě to trápí. Chápu, že lidem, kterých se to netýká, to může být jedno, ale byla bych ráda, aby aspoň pochopili naši snahu domoct se práva na zdravé a klidné bydlení.
  “ Zbohatlíky a milionáře z Malackove“ komentovat nebudu, je to směšné a každý rozumný člověk asi tuší, jak to je.
  Hezký den, Mrlianová

  • Vážená paní, nechci si zde hrát na chytrého, ale domy v Malackově ulici jste od někoho koupili a on Vám v kupní smlouvě něco deklaroval a pokud tyto vlastnosti dům nemá ,nebo nesplňuje jeho umístnění nějaké normy, tak bych požadoval nápravu od prodávajícího. Případně bych požadoval slevu nebo v krajním případě odstoupení od kupní smlouvy.Dům je zboží jako každé jiné a prodávající jistě moc dobře věděl co prodává. Stále si myslím , že největší zodpovědnost za Vaši nynější situaci má ten, který dům postavil a následně prodal a nikoliv obec.
   Nejsem sice tak stár jako Váš otec ,ale stejně jako on vím, že životní zkušenosti se nastudovat nedají a přicházejí s prožitými zklamáními a nebo úspěchy.
   Přeji otci mnoho zdraví a Vám pevné nervy v řešení této svízelné situace.

   S pozdravem Sokol

   • Vážený pane Sokole,

    dovolte mi, prosím, v reakci na Vaše komentáře, uvést moji praktickou zkušenost ze života. Pokud bych si v roce 1975 koupil dům u silnice, po které projede za den jedno embéčko, dvě volhy a tři žigulíky, a o 40 let později by se mi kolem oken proháněly kamiony a správcem komunikace by byla obec, požadoval bych taktéž řešení. Koneckonců toto umožňuje zákon a zákonné limity a opatření jsou jasná – realizace technických prostředků pro snížení hluku, snížení maximální dovolené rychlosti, výměna oken… I za svůj poměrně krátký život a krátkou profesní kariéru jsem se s tímto přístupem jak občanů, tak i obcí, setkal. A vše funguje ku spokojenosti všech.

    Zřejmě se nemohu s Vámi rovnat v počtu a kvalitě zkušeností daných životem, nicméně tuto jsem již, byť nepřímo, získal a pokud Vás trápí hluk z I/23, třeba to bude pro Vás podnět k získání lepšího bydlení. Koneckonců nedávno, snad na podzim loňského roku (ale přesně si to nepamatuji), probíhalo kousek od hřbitova měření hluku, takže by výsledky měly být již známy. Navíc město se chce zapojit, nebo snad už zapojilo, do projektu „zdravé město“, tak by neměl být problém toto vyřešit i prostřednictvím tohoto projektu. Já jsem pojetí tohoto projektu zevrubně nastudoval a proto jdu cestou splnění podmínky projektu. Ta zní: Důležitou podmínkou fungování tohoto procesu (trvale udržitelný rozvoj města v oblasti péče o zdraví a kvalitu životního prostředí) je partnerství a vzájemná komunikace mezi představiteli města a jeho občany.

    • Město má velké štěstí v tom, že nejsme správci I/23. Zde jsou totiž všechny hlukové limity překročeny, to se ani měřit nemusí, o znečištění prachem a zplodinami ani nemluvím. Všechna opatření již přitom byla ŘSD zrealizovaná. Co teď?

 • Děkuji paní Mrlianové za její příspěvek a věřím, že na základě posudku od „hygieny“ nakonec firmy, které fungují v ereálu MATE, budou muset buď hluk omezit, nebo udělat opatření, aby se hluk nešířil. Kdo je k tomu ale donutí, to je otázka.

 • To je debata ale podle mě tohle má uplně jednoduché řešení 🙂 komu vadí hluk ať si koupí špunty do uší a je po hluku a je klid 🙂

  • Vážená paní (slečno) Jiřino H., moc děkuji za Váš humorný komentář pro odlehčení, zkusím si špunty nacpat i do nosu, aby mne neobtěžoval prach (o který tu jde mimochodem také) a vystlat si s nimi pod zadnicí, aby mne nerušily vibrace (i o ty tu jde). Hezký den 🙂

   • Jen jestli to paní Jiřina nemyslela vážně. 🙂

 • Vážený starosto,
  už delší dobu sleduji na vašem blogu diskuzi s Konrádem a spol. Je to úplně nanic, stejně se ničeho nedoberete. Nezlobte se, ale v tomto případě jste stejný jako naši vrcholní politici v případě imigrantů. Nikdo nechce říci zcela na rovinu a jasně, že tady imigranty nechceme! Stejně tak byste měl říci: „Konráde a spol. škrabte městu záda!“ Jste alibista.
  Jestli si někdo koupil od developera pozemek i s domem za takové peníze, jak bylo tehdy na posledních pár domů inzerováno, pak by mu mělo být jasné, že to developer nečiní z nějakých bohumilých důvodů, ale hlavně z důvodu, že se chce nemovitostí za každou cenu zbavit. Víte, kolik jsme zaplatili ostatní v dolní části Malackovy? Asi ne, ale to nevadí. Rozdíl je ale značný.
  Takže vážený pane starosto, řekněte Konrádovi a spol, máte, co jste chtěli a nikdo za vás ty horké kaštany z ohně nevytáhne. A jestli město bude investovat statisíce do něčeho, co bude sloužit jen pár křiklounům, ze kterých máte strach (však je před volbami), pak vy, starosto, a už vůbec místostarosta, který slibuje, co (ne)může, nemáte na radnici co dělat, protože utratíte nemalé peníze, které by měli jít do investic pro všechny obyvatele a zastupitelé by vás měli odstřelit.
  M.H.

  • Vážen(á)ý pane, paní, slečno M.H.,

   náš dům z nejlevnějších nebyl a ani nebyl prodán jako poslední za nějakou směšnou cenu, ba naopak. Z Vašeho příspěvku cítím závist, i když si myslím, že opravdu není co závidět. A rovněž si nemyslím, že zde není prostor „vyhrožovat“ někomu odstřelením. Ani politickým, ani jiným. Navíc nevím, co si myslet o příspěvku, kde se není jeho pisatel schopen podepsat celým jménem. Mě se bát nemusíte, bomby pod autem nejsou můj styl a na ulici všechny poctivě zdravím, byl jsem tak holt vychován. S posledním příspěvkem pana starosty souhlasím a třeba ani pro zvýšení popularity nebude muset zakládat fejsbůk. Pokud i teď má někdo ze čtenářů snad pocit, že po městu požaduji protihlukovou stěnu na moji zahradu, prosím o laskavé znovupřečtení příspěvku pana Streubela. Na závěr – úplně mne překvapuje, jak hluk na ul. Malackova souvisí s imigranty v ČR. Tato souvislost mne snad nikdy nenapadla… Hezký den.

   • M. H. se do svého příspěvku podepsal(a). Jen mne požádal(a) o nezveřejnění, což na přání pisatelů dělám. K příspěvku M. H. je zbytečné se vyjadřovat, to s těmi imigranty jsem pochopil tak, že nikdo z politiků neumí říct zcela jasné NE.

  • Zajímalo by mě, za kolik si autor M.H. myslí, že jsme naše domy koupili, resp. za kolik viděl, že bylo těch posledních pár domů inzerováno? My jsme dům koupili bez jakékoliv slevy za standardní cenu. A ta byla vyšší, než v předchozích dvou etapách. Kolik totiž stály domy v různých etapách, se dá dohledat. A také to, že různé slevy byly poskytovány na domy i v předešlých etapách, když se např. blížil termín dokončení výstavby. Nemyslím si, že by to mělo jakoukoliv souvislost se špatnou lokalitou. Každá další etapa byla o něco dražší. Pravděpodobně vinou inflace, rozdílné sazby DPH apod. Takže informace o tom, že rozdíl v ceně byl značný (v náš prospěch), je zcela mylná. Pokud i nadále trváte na tomto tvrzení, prosím o doložení jeho pravdivosti. Jinak neuvádějte čtenáře v omyl nepodloženými informacemi.

   Vzhledem k tomu, že to máte kousek, tak Vám doporučuji jít se projít po poli směrem k halám. Schválně jak dlouho vydržíte pobývat v blízkosti otevřených vrat během provozu, aniž by Vás hluk obtěžoval a byl Vám nepříjemný.

 • Podle nejen posledních dvou příspěvků tady začíná přituhovat a zvedat se i návštěvnost blogu.

 • Vážená paní MH. Budu rád když mi sdělíte co jsem slíbil a nemůžu to dodržet. Nikde při žádném jednání jsem neslíbil, že město „zasponzoruje“ protihlukovou stěnu. Snažím se v této věci obyvatelům Malackovi na horním konci pomoci, stejně, jako když se na mne obrátí obyvatelé odkudkoli z Rosic. Mrzí mne, že místo zjištění relevantních informací někteří občané dají raději na informace typu „jedna paní povídala.

  • Pane starosto, když jsem psal, že bych nerad, aby mé celé jméno bylo zveřejněno, netušil jsem, že za mne pan místostarosta udělá, díky vašim M. H., ženskou.
   Martin H.

   • Omlouvám se, příště se polepším.

 • Dobrý den milí diskutující, jako projektant myslím, že vedení města je v tomto problému zcela nevinně . Pokusím se vysvětlit proč si to myslím, město si nechalo zpracovat územní plán, který stanoví limity pro využívání daného území. Bytová zástavba , plochy pro výrobu, průmysl a pod. V textové části územního plánu jsou pak stanoveny limity pro pro jednotlivé plochy. Město není zpracovatelem územního plánu, ale jeho pořizovatelem a schvaluje již zpracovaný dokument. Chyba tedy mohla nastat u zpracovatele územního plánu , který chybně stanovil limity a regulativy pro dané plochy. Další pochybení vidím u zpracovatele projektové dokumentace, který měl vyhodnotit hlukovou zátěž z průmyslového areálu a navrhnout opatření. Další pochybení spatřuji v hygienické stanici, která jistě dávala k projektu vyjádření, jímž se řídil stavební úřad a toto vyjádření jistě zapracoval do podmínek povolení a následnou kolaudaci stavby. Takže i tady pokud by si někdo spojoval stavební úřad s vedením města (což je mylné) je v tom město i stavební úřad nevinně. Proto bych doporučil všem poškozeným, aby se domáhali svých práv tam , kde pravděpodobně došlo k pochybení (projektant, developer). Dále už jen pod čarou pokud by jste se opravdu bedlivě dívali do územního plánu, tak by jste zjistili že nedaleko od vás je územní rezerva pro plánovanou přeložku silnice I/23 a pro vysokorychlostní trať. Tak klidná lokalita nevím nevím , ale asi máte pravdu to bude bůhví kdy. Já sám trpím hlukem z I/23 , ale zase mám pěkný výhled na zámecký park. S pozdravem a pěkný den Stanislav Mikeš

  • Jako vždy musím panu Mikešovi poděkovat, za jeho příspěvek k tomuto problému a plně se s ním ztotožňuji. Už vidím, jak se to, že nepochybilo město ani stavební úřad nebude líbit panu Konrádovi. Ten je přesvědčen, že viníků tohoto stavu je několik, na pořadí nezáleží:
   1. Město Rosice
   2. Městský úřad Rosice – odbor stavební
   3. Firma Vašstav
   4. Firma MATE
   5. Firma IMPACT INDUSTRY
   6. KHS

   • Děkuji za shrnutí. Vystihl jste to naprosto přesně.

   • Vzhledem k tomu, že se problém týká i více občanů, byl bych velice rád, kdybyste přestal neustále zdůrazňovat moje jméno a vše řešil z pozice starosta obce vs. občané obce. Nebo máte neustále pocit, že se problém s hlukem týká jen mne?

   • Zdravím všechny,

    Navážu na příspěvek pana Mikeše, který je samozřejmě erudovaný, bohužel nemůžu souhlasit s tím, že město je v této situaci zcela nevinně.

    Nejasnosti a nebo pochybení vidím v těchto 2 rovinách:

    1. Stavební úřad města Rosice vydal Kolaudační rozhodnutí, ve kterém by se měl vypořádat i mimo jiné s požadavky KHS, které byly součástí Stavebního povolení pro výstavbu každé z etap. Dle mých informací KHS požadovala od Stavebníka ke každé etapě předložit měření hluku, které bude splňovat kritéria dané lokalitou. Dle mých informací k etapě I a II bylo toto doloženo, ale k etapě III nikoliv. Jak tedy Stavební úřad mohl bez tohoto vydat právoplatné Kolaudační rozhodnutí?

    2.Pokud areál MATE má nějaký provozní řád (což samozřejmě musí mít) a město, potažmo KHS schválilo jeho provoz (byť už před nějakým časem), musí v něm být uvedeno za jakých podmínek (np. zavřené dveře,…) a jakým způsobem se v areálu pracuje, manipuluje, nakláda.. a kdy se to děje. Je nepřípustné aby se v době nočního klidu i když je provoz na 3 směny nakládaly kamiony, šoupalo s paletami a rozbrušovalo. Toto by si taky mělo pohlídat město potažmo KHS. Může přece upozornit provozovatele a ten by měl sjednat nápravu nebo provézt taková opatřená aby zabránil šíření hluku do okolí, zejména směrem k RD. (zavřít vrata, postavit protihlukovou zeď, omezit provoz atd..)

    Zatím mi to připadá, že se jen diskutuje, ale pořádný krok nebyl nikým učiněn.

    • Pěkný den pane Krzyžanku a děkuji za zapojení do diskuze. Tak jak píšete ve svém komentáři, je naopak všem jasné že MĚSTO v žádném případě nepochybilo. To, čemu říkáte pochybení, jsou věci, které souvisejí se STÁTNÍ SPRÁVOU, se kterou město, kromě toho, že jí dává ochranná křídla a částečně její činnost dotuje, nemá nic společného. Nevím, kde jste zjistil to, že měření hluku nebylo pro třetí etapu doloženo, kdežto k předchozím dvěma ano. Kdyby to tak bylo, pak si myslím, že by bylo vše nejméně z poloviny vyřešeno.

     P. S. V areálu neprobíhá výroba na tři směny. Zaplaťpánbůh.

     • Na Vašem místě bych si, pane starosto, informace o počtu směn v areálu MATE ověřil. Jinak bych si totiž musel myslet, že ve 3 ráno ten šrot do kontejnerů vysypává ostraha nebo náhodný kolemjdoucí.

  • Vážený pane Mikeši,

   velice Vám děkuji za Váš komentář, který v rámci této diskuze považuji za jeden z nejerudovanějších. Nesouhlasím pouze s tím, že obec a stavební úřad je v celé situaci zcela nevinně. Dále to již komentovat nebudu, vše podstatné jsem uvedl dříve. Přeji Vám pěkný den.

 • Můj příspěvek měl za cíl připomenout starostovi města Rosice jeho sliby, které nám dal před více než rokem. O to více mne mrzí, že zde uvádí informace vytržené z kontextu o nápadu na protihlukovou stěnu a na základě objektivity již nesděluje co jsme pro řešení problému nabízeli my. Já jsem například byl ochoten s obcí řešit pozemky a finanční příspěvek na řešení snížení hluku. Ať už jakékoliv, ale účinné. Také jsem sháněl dotační možnosti a informace o nich předal jeho kanceláři. To z úst starosty ale bohužel nezaznělo.

  Děkuji panu místostarostovi Bc. Ženožičkovi, který se jako jediný z vedení obce, ač po našich urgencích, postavil k situaci se zájmem o pomoc nám občanům žijícím v prostředí, ve kterém jsou denně překračovány hlukové limity dané legislativou ČR.

  • No vidíte pane Konráde, kdybych Váš problém „nepřehodil“ na pana místostarostu, tak by se prostřednictvím jeho osoby vedení pochvaly ani nedočkalo. Zase jsem udělal dobře.

   • Možná by neškodilo si ujasnit, co je to poděkování a co je to pochvala.

    • Máte pravdu, v to bych ani nedoufal. Z vaší strany se jednalo o pouhé poděkování. Místostarostu musím tedy pochválit já.

     • Ano, přesně tak, já budu chválit až v okamžiku, kdy se podaří komunikací nás občanů s obcí a dalšími institucemi nalézt řešení, které povede:

      1. ke splnění Vašich slibů a k projevu Vaší snahy nalézt řešení.
      2. ke snížení hluku z průmyslového areálu na horním konci ul. Malackova.

 • Já bych raději viděl opačném pořadí a znovu musím říci, že od jisté doby je slibováním pověřen pan místostarosta.

Vložit komentář: