Čvn 25, 2015 - Uncategorized    4 Comments

Letní zahrádka u kina

Vážený pane starosto,

měl bych dotaz ohledně letní zahrádky u kina.Nic proti letnímu posezení,ale dnes bylo zveřejněno na úřední desce,že obec uvažuje o pronájmu prostoru před kinem pro zřízení letní zahrádky.

To že tam je zahrádka již asi 14dní nainstalována není důležité,ale to že blokuje průchod po jediném chodníku je na pováženou.Co na to odbor dopravy a městská policie?

P. Sokol

4 Komentářů

 • Přiznám se, že jsem čekal, zda se někdo ozve. Ještě více jsem překvapen, že někdo z občanů sleduje úřední desku. Fakt smekám.
  Na úřední desce je vyvěšen záměr pronájmu chodníku před kinem o výměře cca 12 m2 s tím, že po vyvěšení a schválení radou města musí být dodržené podmínky volného průchodu po chodníku i východu z kina. Současná předzahrádka je postavená „na černo“. Bez souhlasu města, odboru dopravy a policie. Překáží průchodu po chodníku, ale největší problém způsobuje tím, že překáží východu z kina. Městská policie nahlásila tento nepovolený zábor veřejného prostranství jako první a úředníci toto již také řeší. Zajímavé je, že největší problém s fungováním kina z hlediska bezpečnosti a požárních předpisů měli vždycky hasiči, ale předzahrádka nikomu z nich asi nevadí. Asi již dlouho nebyli na hasičce.

  • Dobrý večer Pane Sokol, vždy by se měly vyjádřit obě strany. Tak proto ihned reaguji a usedám ke psaní. Na ůvod bych měl asi podotknout, že stavební povolení se může vydávat i zpětně. Tak bych rád uvedl na pravou míru, že naše zahrádka není ¨na černo“ jak bylo napsáno. Máme podanou žádost jak na Městě, na odboru dopravy, tak i na Policii v Brně, kvůli specialnímu povolení, na užívání komunikace. Poněvadž se zahrádka nachází na chodníku a musela zde být dodržena stanovená vzdálenost od vozovky, kterou ukádá zákon a to v míře 90cm.
   Pokračuji k dalšímu bodu a tím je východ z kina. Východ z kina je umožněn všem návštěvníkům a to jak příchozím, tak odcházejícím. Zahrádka se nachází u únikového východu, nikoli u vchodu do kina. Tento východ slouží pouze jako nouzový, pro případ náhlé evakuace např.při požáru a proto zadní strana zahrádky není uzavřena, ale je průchozí, právě kvůli nenadálým potížím s požárem, který snad nikdy nedojde. Nenapadá mně, co více už vysvětlit. Snad jen, že jsme se do stavby letní zahrádky nepustili jen tak, ale informovali jsme se na patřičných místech, kde jsme také svůj záměr oznámili. Bylo nám řečeno, že s tím žádný problém nebude. Uběhli 3 týdny a najednou s tím má problém kdekdo. Věnovali jsme stavbě letního posezení nemalé úsilí a na upozornění policie, jsme zahrádku upravili, aby vyhovovala normám.
   To už je však bezpředmětné. Zahrádku jsme zdemontovali a k lítosti našich zákazníků, již k její další realizaci pravděpodobně nedojde. Přišlo na slova, že „Co není psáno,není dáno“.

   S pozdravem Restaurant Panorama.

 • Zahrádka před kinem uspěšně odstraněna 🙂

 • Pěkný den všem diskutujícícm. Velmi bych uvítal, kdyby se zde nazývaly věci pravými jmény a stejně tak i protagonisté. Proto se hrdě hlásím k tomu vyřčenému na patřičných místech, že problém se zahrádkou nebude. Když vedoucí majetkového odboru pana vedoucího restaurace Panorama poslal na patřičná místa, zašel ke mně do kanceláře. Tam jsem opravdu šéfovi restaurace Panorama řekl, že v otevření zahrádky žádný problém nevidím. Též jsem předpokládal, že když tam už jednou zahrádka byla, že ta plánovaná bude stát na jejím místě.
  Netušil jsem, že se zahrádka zrealizuje okamžitě po návštěvě u mne na radnici a současně i to, že dosud má na tento prostor smlouvu uzavřenu bývalý nájemce. Předpokládal jsem, že nový žadatel napíše písemnou žádost o pronájem, ta se nechá posoudit stavebním úřadem, odborem dopravy, Policií ČR, atd. Po návštěvě pana vedoucího na majetkovém odboru určitě tyto informace dostal. O hasičích a jejich vyjádření k blokování východu ani nemluvím. Tady by se dalo argumentovat tím, že v případě požáru zahrádka jako první shoří (vždyť byla dřevěno – rákosová) a únik bude návštěvníkům kina umožněn.
  V případě, že všechna vyjádření budou kladná, schválí rada města pronájem plochy určité maximální velikosti za určitých podmínek. Pokud dostal pan vedoucí někde informace typu, že se dá zahrádka povolit dodatečně, pak věřím, že byl rozladěn, když jsme žádali její odstranění. Takto to nelze dělat. Mezi námi, zahrádka je fajn, ale kvůli tomu šílenému papírování by mi to za to nestálo.
  Závěrečný rezultát je ten, že pokud není (nebyla) zahrádka umístěna „na černo“, pak byla v každém případě zrealizována bez povolení a na zcela nevhodném místě.

Vložit komentář: