Dub 30, 2015 - Uncategorized    No Comments

Sloučení mateřských škol

MŠ

Vážení čtenáři, pokud se vám do rukou dostal již měsíčník Rosa, na jeho stránkách jste si mohli, pokud jste se odhodlali, přečíst můj sáhodlouhý článek, kterým apeluji na zastupitele ve věci sloučení mateřských škol v Rosicích pod jedno ředitelství. Bohužel, zastupitelstvo, které rozhodovalo o sloučení, bylo až po uzávěrce, a tak jsem již nestačil na stránkách Rosy oznámit rezultát. Ten zní:

Mateřské školy v Rosicích budou od 1. 6. 2015 sloučeny!

Pro sloučení hlasovalo 14 zastupitelů, zdržel se 1 (pan Libor Dvořák), proti byla 1 (paní Burešová). Jsem moc rád, že byla naplněna více než desetiletá snaha toto uskutečnit a věřím, že to velmi nejen předškolní výchovu usnadní, ale hlavně že jí to jen a jen prospěje. Všem děkuji za podporu.

Vložit komentář: