1 Komentář

 • Vážený pane Horáku, děkuji za krátký dotaz. Odpověď nebude tak krátká. Je to zamotané a pracujeme na tom, aby se stav změnil k lepšímu, myslím z pohledu města.
  Současný stav je takový, že pozemky stále patří státu, právo hospodařit s nimi má stále ještě Pozemkový úřad, i když mu to, dle vlastního prozření, nepřísluší. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který měl po Úřadu pozemkovém převzít štafetu v podobě práva hospodařit s těmito pozemky, skoro rok intenzivně hledá ve všech možných archivech po České republice doklady a dokumenty, které by potvrdily, že je oprávněný s těmito pozemky hospodařit. Musím říci, že jeden rok zde nic neznamená.

  Ale pozor! Je tu VELKÝ posun! Zatímco všechny pozemky v této lokalitě končily jako majetek jakéhosi Pasteveckého družstva, jehož činnost ani já nepamatuji, a zde vždy končila slepá ulice, u pozemků na koupališti se podařilo dohledat, že se staly po zrušení Pasteveckého družstva majetkem JZD. Kdo pamatuje, ví, co to bylo za organizaci. Když jsem hleděl do dokumentů, nepřekvapil mne ani tak ten hrozný, s prominutím, bordel v papírech JZD, ale spíš, kteří občané JZD v Rosicích zakládali a co oni zakladatelé sami do tohoto podniku vložili. O tom ale možná někdy jindy.
  Také proto asi JZD nemělo v Rosicích dlouhého trvání a družstvo se později transformovalo na Státní statek. Hurááááá! Proč jásám? Toto je zlomový okamžik, který podle zaměstnanců ÚZSVM mnoho znamená. Družstevní majetek se stal státním! Chybou jen bylo, že „naše“ pozemky nepřevzal Státní statek Rosice, jak bychom očekávali, ale Státní statek Brno-venkov. A tak se hledá dál, jak pozemky dostat z Brna-venkova do Rosic. Ale nadějné je, že zcela evidentně byly pozemky již ve vlastnictví státu a může je tak pod svá křídla přijmout ÚZSVM. Jakmile se tak stane, časový horizont je po prázdninách, doufám že letošních 🙂 , pak lze o pozemky ÚZSVM požádat. Převod, prodej, koupě, …. To je jedno, hlavně když budou města. A pak vzhůru za budováním biotopu. No nevím. Některým novým tvářím v zastupitelstvu a, světe div sem, i některým starým, kteří pro biotop před dvěma roky zvedli ruku, se tato myšlenka moc nelíbí. Já jsem ale klidný, doba budování biotopu je pořád ještě daleko, zase přijdou nové volby, ….
  Pěkná pohádka to byla, viďte? Taková s výhledově dobrým koncem. Už vím, o čem budu psát v červnové Rose.
  Na závěr přikládám fotografie biotopů, které jsem navštívil.
  Biotop1
  Biotop2
  Biotop3

Vložit komentář: